Покриви и фасади

Повечето съвременни покривни материали имат дълъг експлоатационен живот и не изискват ремонт или подмяна в продължение на десетилетия. Въпреки това, поради различни причини, които ще обсъдим по-долу, на покрива на къщата се образуват пукнатини и стружки,

Боцко седеше край масата, пийваше кротко третата си ракия и гледаше към покрива. Чудеше се дали ще издържи и тази зима или най-накрая ще трябва да го поправи. Започна да се смрачава и Боцко реши, че утре трябва вече да действа.

В наши дни металните покриви придобиват огромна популярност както сред строители, така и сред собственици на домове. Голяма част от тази популярност се дължи на разумната им

Една от най-важната части на нашите сгради са покривите. Именно те предпазват цялата сграда от климатичните промени на времето. Покривът пази сградата суха и защитена.
С течение на времето е възможно да се появи проблем с покрива на всяка сграда. Независимо от нейния тип – жилищна, стопанска или промишлена покривът рано или късно има нужда от