Булдозерите са вид строителна техника, предназначена както за избутване на големи количества земна маса и други видове материали, така и за профилиране и подравняване (грубо или фино) на обработваната повърхност. Намират приложение в пътното и инфраструктурно строителство, добива на инертни материали и руди, депонирането и рециклирането на отпадъци. Те могат да работят като самостоятелни машини или комбинирано с друга строителна техника: багери, челни товарачи, грейдери и т.н.

За да изпълни максимално производително, ефективно и прецизно дадената задача, булдозерът трябва да е оборудван с правилното гребло. Днес на пазара се предлагат над 20 вида гребла. Някои са предназначени за изпълнение на определен кръг различни видове дейности, а други само за една конкретна - например преместване на купове с въглища. Този вид строителна техника се оборудва и с рипери (единични или тройни) за разкъртване или разрохване на обработваната повърхност.

Видове булдозери

Разделят се на няколко вида в зависимост от ключовите си технически и работни параметри:

  • Според ходовата част - верижни и колесни;
  • Според мощността на дизеловия двигател - от малък (до 130 к.с.), среден (от 130 до 360 к.с.) и тежък клас (над 360 к.с.);
  • Според вида на задвижването - с хидродинамично, дизел-електрическо и хидростатично задвижване.

Колесните булдозери са от тези категории строителна техника, които днес имат съвсем ограничено приложение. Понастоящем повечето машини се произвеждат с верижна ходова част. Малките булдозери работят основно в горското стопанство и озеленяването. Най-масовият клас е средният, който намира приложение във всички видове дейности, изброени по-горе. Тежкият клас се предпочита най-вече в мините.

Традиционно този вид строителна техника разчита на хидродинамично задвижване с хидротрансформатор. Дизел-електрическото задвижване при булдозерите бе по-популярно през 20 в., като сега на пазара се предлагат само няколко такива модела. Строителната техника с такава трансмисия разчита дизелов двигател и бордови електрогенератор, задвижващи съответните електромотори. Така могат да се постигнат значителни икономии на дизел в определени приложения, както и по-ниски разходи за поддръжка.

Булдозери с хидростатична трансмисия

В наши дни все повече производители залагат на хидростатиката. Използването на висококачествени и надеждни хидравлични помпи и хидромотори, които почти не се износват, гарантира безпроблемна експлоатация на строителната техника и минимум престои за сервизиране. Така от задвижването се елиминират компоненти, подлежащи на висока степен на износване като хидротрансформатори, многостепенни скоростни кутии, съединители за завиването и отделна спирачна уредба.

Сред предимствата на най-съвременните хидростатични трансмисии трябва да се отбележат плавната работа и автоматичното адаптиране на скоростта на движение според натоварването на греблото. Мощността на двигателя се предава винаги към двете вериги без прекъсвания. Това позволява прецизно завиване с голяма мощност, а приплъзването на веригите е минимално. В тесни места хидростатиката осигурява бързо и безпроблемно завиване, дори на 360° на място.

Високата работоспособност на хидростатиката се усеща особено при избутване на много тежък товар, както и при използване на рипер в твърда скала. Има и други предимства, за които може да се прочете в специализираните сайтове за строителна техника в интернет.

Един от водещите световни производители на верижни булдозери с хидростатична трансмисия, които трябва да отбележим, е Case Construction Equipment. Гамата от строителна техника на Case включва три модела с мощности от 138 к.с., 164 к.с. и 232 к.с. Всеки от тях може да се оборудва с гребла от различни видове и капацитети. Тези булдозери имат репутацията на много здрави и надеждни машини, доказали се в пътното строителство и други приложения както по целия свят, така и в България.

Съвременни технологии за управление на булдозери

Един от големите проблеми в строителството е липсата на квалифицирани кадри, в т.ч. оператори на мобилна строителна техника. Този факт се утежнява от обстоятелството, че булдозерите са трудни за управление машини и изискват много опит. Ето защо съвременните производители инвестират все повече в технологии и системи (спътникови, лазерни и сензорни), които да компенсират по-малкия опит и по-ниското ниво на знания и умения на една част от операторите и дори да намалят до минимум човешкия фактор.

Тези технологии са три основни вида:

  • Системи за насочване - чрез различни цветове на екрана в кабината, операторът се ориентира коя зона от терена е готова, къде трябва да се мине допълнително и къде нивото е под проектната кота;
  • Системи за автоматизация - работните функции се изпълняват автоматично, а операторът задава само посоката на придвижване;
  • Системи за роботизация - булдозерът робот (засега има само прототипи) действа самостоятелно според зададения триизмерен проект.

Ако вече сте решили да инвестирате в булдозер, не забравяйте нещо важно. Тази строителна техника подлежи на регистриране в областните служби за контрол и техническа инспекция към Министерството на земеделието, храните и горите.