Поради непознаване начина на работата на водомерите и отделните видове, често потребителите не знаят какъв е най-подходящ за тях и по какъв начин да направят своя избор. По-долу от онлайн магазин BMAG ще дадат повече информация и ще споменат накратко отделните видове и техните характеристики.

За какво се използват водомерите?

Името на уреда е достатъчно, за да подскаже, че с подобно устройство се извършва прецизното измерване на консумираната от домакинството вода. Поставят се в случаите, когато водоизточникът е промишлен и е необходимо месечно отчитане на изразходваната течност. Изчислението е в кубични метри или литри. Използването на водомер позволява на потребителя да не плаща при липса на потребление, когато дълго време на съответното място не е имало хора.

Използването на измервателен уред дава възможност за разграничаване на потреблението за всяко домакинство и не се допуска надплащане при разпределяне на определено задължение измежду потребителите. При наличието на такъв уред, клиентът не плаща в определения период, когато от водоснабдяващото дружество отстраняват авария по системата и няма водоподаване.

Защо една къща има 2 водомера?

При вътрешно и външно водоснабдяване, двойното измерване позволява начисляване на такса за канализацията само спрямо вътрешното потребление. Външно има при наличие на дворно пространство. Консумацията тук може да е много по-малко и да не е свързана с оттичането на водата в канализационната система.

Какви видове водомери има и в кои случаи са приложими?

Според техния дизайн и принцип на работа, съществуват:

  • тахометрични (механични) – във вътрешността е предвидена постоянно въртяща се лопаткова конструкция, когато през нея преминава вода. За отчитането се използва брояч на завъртанията за единица време чрез тахометър и после се преобразуват в кубични метри или литри;
  • тахометрични (електронни) – много са сходни по конструкция с механичните, те не просто засичат преминалата през водомера течност, но отчитат разхода при определена температура. За целта, по често има допълнително един или два сензора и по-рядко три. Използва се за измерване на топлата вода при отопление;
  • електромагнитни – измерването на консумацията става чрез електромагнитно поле, чийто параметри се променят от преминалия воден поток. Отбелязват се от два диаметрално разположени електрода, които контактуват постоянно с водата. На екрана се отчита скоростта и обема на преминалата течност. Изискват осигуряване на допълнително електрозахранване;
  • ултразвукови – работният им принцип става посредством акустичния ефект на преминаващия през движещия се поток ултразвук. За правилната работа на тези водомери се изисква подаване на електрозахранване;
  • вихрови – отличават се с висока точност дори и при наличие на вибрации. Броят се възникващите вихрови образувания, предизвикани в потока след преминаване през специално препятствие – обтекаемо тяло. Използват се при отчитане на различни технологични течности в отделните производствени предприятия.

Как да изберем подходящите?

Ако се планира измерване на потреблението в многоетажни сгради и селски къщи, най-подходящи са тахометричните механични видове. Те са компактни и не изискват подаване на електричество към тях. Не се влияят от примесите на ръжда, варовик и други компоненти в течността и дават ниска стойност на грешката – ±0,1-2,5%.

Ако желанието е за отчитането на потреблението от кладенец, за предпочитане е да се използва отново тахометричен модел, но за потапяне във вода. Ако смятате, че няма да може да осигурявате редовен достъп на оторизираните органи за записване на показанията, може да вземете водомер с дистанционно отчитане.

От BMAG съветват покупките да са само от доказали се производители, предлагащи продукти с високо качество. След монтажа се прави пломбиране, с което се елиминира външната манипулация на резултатите.