В наши дни липсата на централизирани системи за енергоснабдяване често пречи на осигуряването на висококачествено и достъпно енергоснабдяване на жилищни сгради и търговски обекти. В такива случаи на помощ идват алтернативни източници на енергия. Сред предимствата на алтернативната енергия са сравнително високата екологичност, лекотата на работа на

системите и дългосрочната им работа, минимизиране на поддръжката. Затова у нас се използват активно такива алтернативни видове енергия:
• вятърна;
• слънчева;
• хидроенергия;
• горивна енергия;
• електроенергия, генерирана по време на когенерация.
Всеки от тези източници има своите предимства и недостатъци, които трябва да се вземат предвид при избора на алтернативна система за енергоснабдяване.
Видове алтернативни енергийни източници
Сред всички алтернативни източници на енергия, които се предлагат в България, слънчевата енергия е популярна. С помощта на слънчевите системи ултравиолетовото лъчение се преобразува в електрическа енергия. Възможно е да се приложи такава технология както за топло, така и за захранване (за последното е необходимо да се използват фотоволтаични клетки). Слънчевата енергия има много предимства, включително екологичност, възобновяем източник на енергия, безшумност, ефективност, надеждност. Въпреки зависимостта от времето на годината и деня, тази технология има висока производителност, така че използването на слънчева енергия ви позволява да оптимизирате процеса на енергоснабдяване на сградата и да спестите пари.
Често се използва и вятърна енергия. Вятърните генератори са сравнително евтини, заемат много малко място, идеално се вписват в пейзажа, а също така са идеални за отдалечени райони. Но този източник е нестабилен и не винаги осигурява необходимото производство на енергия, така че вятърните генератори често се използват заедно с други технологии.
Популярна област е хидроенергията. Този енергиен източник е екологично чист, тъй като по време на експлоатацията на хидроелектрическата станция не се отделят сярни и азотни оксиди, въглероден диоксид и въглероден оксид. Освен това този тип енергия е доста евтин. Но тази технология има и недостатъци - не е подходяща за равнинни зони, а аварии в големи водноелектрически централи водят до мащабни наводнения. Въпреки това, за места, където няма други източници на енергия, тази технология е идеална.
Алтернативната енергия, както често се нарича възобновяема енергия, често включва използването на генератори - дизел, газ или бензин. За да изберете правилния генератор, трябва да оцените общата мощност на използваните електрически уреди. За малка селска къща е достатъчен бензинов генератор, в по-голям офис или в предприятието няма да е излишно да инсталирате дизелов двигател. Газовият или бензиновият генератор върши отлична работа при аварийно захранване, но за постоянно захранване е по-добре да закупите генератор, който работи на дизелово гориво.
Напоследък във вътрешния енергиен сектор все по-често се използват когенерационни технологии. В процеса на когенерация вътре в когенерационната единица се осъществява съвместното генериране на топлинна и електрическа енергия. Електричеството се генерира чрез работата на първото задвижване, а топлинната енергия се генерира в процеса на използване на топлинните загуби. Тази технология се използва главно в големи промишлени съоръжения.