Сухо строителство

Булдозерите са вид строителна техника, предназначена както за избутване на големи количества земна маса и други видове материали, така и за профилиране и подравняване (грубо или фино) на обработваната повърхност. Намират приложение в пътното и инфраструктурно строителство, добива на инертни материали и руди, депонирането и рециклирането на отпадъци. Те могат да работят като самостоятелни машини или комбинирано с друга строителна техника: багери, челни товарачи, грейдери и т.н.

През последните години терминът "сухо строителство" все повече се използва. Популярността на такива произведения се обяснява с икономия на разходи и появата на нови строителни материали.

Изграждането на високи сгради по правило се извършва по стандартни проекти. Такива проекти никога не са били усъвършенствани до сега. Ето защо, когато се правят основни ремонти в апартамента, всеки иска да промени оформлението на стаите.

Предимства и недостатъци на стените от гипсокартон
Предимствата на сухото строителство са следните:
- Цената на гипсокартона е много по-евтина от другите строителни материали.