Сухо строителство

Боядисването е универсален начин за завършване с широка гама от декоративни техники: от обикновени стени, боядисани във всеки от многото нюанси, до дизайнерско рисуване с помощта на шаблони и шарки.

Булдозерите са вид строителна техника, предназначена както за избутване на големи количества земна маса и други видове материали, така и за профилиране и подравняване (грубо или фино) на обработваната повърхност. Намират приложение в пътното и инфраструктурно строителство, добива на инертни материали и руди, депонирането и рециклирането на отпадъци. Те могат да работят като самостоятелни машини или комбинирано с друга строителна техника: багери, челни товарачи, грейдери и т.н.

Строителството на сгради, пътища и подземна инфраструктура е един от най-бързо развиващите се браншове у нас. Въпреки това все още няма български производител на едра техника за този бранш. За сметка на това в България са представени редица световни марки строителни машини. Това обаче съвсем не означава, че не е толкова важно откъде ще закупите необходимото ви оборудване. Напротив, трябва да подходите много внимателно и да посветите известно време на този въпрос.

Изграждането на високи сгради по правило се извършва по стандартни проекти. Такива проекти никога не са били усъвършенствани до сега. Ето защо, когато се правят основни ремонти в апартамента, всеки иска да промени оформлението на стаите.