Колкото и добър начин на живот да водим, в даден момент се налага подмяна или монтаж на електрически контакт, което може да бъде извършено и от непрофесионално лице, но само при някои основни правила. Стъпките и съветите за начина на свързване и монтаж, както и нужните електроматериали, ще бъдат описани по-долу.

Какви видове има и как да ги изберем

Електрическите контакти и ключове са част от всяко домакинство и тяхното предназначение е осигуряването на бързо и лесно свързване и прекъсване на различните консуматори към ел. мрежата. Те основно се делят на вътрешни и външни, но монтажът им се извършва еднакво. Разликата между тях се състои в това, че външните са със защитен капак, непозволяващ проникване на влага и вода във вътрешността. В същото време имате избор измежду единични и двойни модели, като последните позволяват включване на два консуматора едновременно.

Преди монтажа важно условие е да се избере правилния контакт. Стандартните модели в магазините у нас са проектирани за товар от 10 до 16 А и напрежение 220V. Това най-общо означава, че спокойно ще можете да включвате консуматори с мощност от 2500W или 3000W.

Какви инструменти са необходими

За правилния монтаж на ел. контакти трябва да разполагаме и с нужните инструменти:

  • Клещи;
  • Отвертка;
  • Фазомер;
  • Нож.

Кратки съвети и стъпки за монтаж на контакти

Монтажът обикновено се извършва в разпределителна кутия, от която излизат три кабела - фаза (син цвят), нула (бял цвят) и земно (жълто-зелен цвят). Последният е предназначен за предотвратяване на нежелани токови удари. Ето накратко стъпките за инсталацията:

  1. Винаги преди пристъпване към каквито и да е монтажни и демонтажни дейности по електрическата инсталация, първо, спира се напрежението и се проверява с фазомер или друг уред за неговото наличие;
  2. На втората стъпка идва време за частично отстраняване на изолационния слой от кабелите, така че да се извърши правилно свързването. Това се прави с нож и се премахва около 0,5 до 1 см от изолацията на всеки от кабелите;
  3. Заземителният кабел се свързва към предназначената за това клема, развъртайки винта с отвертката, внимателното му усукване около винта и обратното му завъртане;
  4. Схемата за свързване на останалите два проводника, които са фаза и нула, е елементарна: свързват се към всяка от клемите, без значение кой проводник на кой извод ще бъде;
  5. След здраво затягане на винтовете контактът се вмъква в монтажната кутия и внимателно с отвертката се завиват монтажните “уши”, които се разширяват встрани и така фиксират елемента здраво, без да се движи;
  6. Поставяте предпазния пластмасов кожух, чрез умереното затягане на централния винт.

Вече можете да включите електричеството и да използвате новия си контакт.