Необходима е само една грешка, за да предизвикате електрически пожар, но елементарните мерки за превенция могат да бъдат много ефективни решения.
Бяла Техника
Уредите са неразделна част от всяко домакинство - от обикновен електрически часовник

до микровълновата фурна и хладилника. С тези съвети за безопасност всички уреди, които имате, ще работят безопасно:
Изключете уредите, който не използвате, и скрийте кабелите на място, недостъпно за малки деца и животни.
Уредите като електрически печки, телевизори и компютърни монитори, които генерират топлина, трябва да имат по няколко сантиметра свободно пространство за добра циркулация на въздуха и охлаждане. Не слагайте дрехи, играчки или други предмети върху топлите уреди.
Винаги следвайте инструкциите на уреда внимателно и не правете любителски ремонти или подобрения.
Дръжте всички електрически уреди далече от вода - мивки, вани, басейни или режийни отвори, през които може да се стича.
Не използвайте електроуреди с мокри ръце или докато стоите във вода.
Разклонители
Всеки разклонител трябва да бъде включен в подходящ електрически контакт, но в тези примамливи ниши попадат нежелани обекти, които могат да причинят къси съединения и пожари. Използвайте тези съвети за електрическа безопасност у дома, за да бъдат разклонителите ви безопасни:
Закрийте гнездата на разклонителите, които не използвате. Това можете да направите като ги покриете с капачета, предназначени за тази цел. По този начин разклонителите ще бъдат безопасни и за децата.
Не претоварвайте един контакт с повече от един разклонител или адаптер. Вместо това използвайте свободен контакт.
Никога не поставяйте предмети в контакта, които са различни от подходящия размер щепсели.
Иползвайте разклонители с дефектнотоков прекъсвач в обекти, които са в потенциално опасни зони, като например в близост до басейни, преходни пространства, кухни, бани и недовършени мазета.
Дръжте всички разклонители правилно покрити със зашитни плочи, които покриват всички проводници.
Проверявайте кабелите на разклонителите и всички останали уреди редовно за драскотини, пукнатини или прегъвания. Много професионалисти препоръчват тази проверка за безопасност да се прави преди всяка употреба.
Кабелите на разклонителите не са въжета за закачане на дрехи или каишки и никога не трябва да се използват за нещо различно от тяхното предназначение.
Кабелите трябва да са здраво закрепени към частта с гнездата на разклонителя - ако захранващият кабел е хлабав и се измъква лесно, по-добре използвайте друг, по-безопасен разклонител.
В никакъв случай не използвайте пирони, за да позиционирате кабела на разклонителя. Ако не можете да го закрепите, където искате, използвайте двойно залепяща лента, например.
Кабелите на разклонителите не трябва да се поставят под килими и да станат причина за някой да се спъне или където няма да можете да забележите евентуалните драскотини. Освен това, когато покриете кабела на разклонител, така той не може да се охлажда добре.
Никога не правете модификации по щепсела – не режете пластината и не скъсявайте по-широка пластина, за да можете да включите щепсела в различен разклонител от този, който се изисква.
Разклонителите са временно решение и тяхното използване трябва да бъде сведено до минимум, ако това, разбира се, е възможно.
Когато изключвате кабелите на разклонители или всякакви други уреди, хванете щепсела, за да го направите. В никакъв случай не дърпайте кабела, тъй като това може да бъде много опасно.
Спазвайте съветите за безопасност и можете да бъдете спокойни.